Agile
werken

Snel en wendbaar inspelen op veranderingen >>

Customer journeys

Klant aan het roer door bijvoorbeeld selfservice >>

Agile Procesmodellering

Wendbaar ontwerp voor complex/kennisintensief proces >>

(Dynamisch) Case Management

Kennisgestuurd afhandelen van specifieke klantvraag >>

Wie is ABC?

Agile Business Consultants (ABC) is een onafhankelijk adviesbureau, gespecialiseerd in agile bedrijfsinrichting. Wij helpen onze klanten met het inrichten van de business, zodanig dat deze zich snel en flexibel kan aanpassen aan een veranderende omgeving of veranderingen in wet- en regelgeving.

Klanten

Onze klanten zijn informatie-intensieve organisaties in de financiële dienstverlening en overheidssector die hun wendbaarheid willen vergroten en willen anticiperen op veranderingen. Zij willen een kortere time-to-market van producten en diensten, een betere serviceverlening aan hun klanten, een snellere invoering van nieuwe wet- en regelgeving en structureel lagere kosten.

Diensten

ABC helpt uw organisatie agile in te richten met een pragmatische en resultaatgerichte aanpak. Onderstaand schema geeft de verbinding tussen onze diensten en ons werkveld aan:

Delen:

| |

Laatste Nieuws

Ideeën ABC leiden tot positieve beoordeling pensioen 1-2-3

In de Netspar brief van zes september 2016 staat het resultaat van het onderzoek dat Netspar uitvoerde. Het onderzoek richtte zich op de vormgeving van Pensioen 1-2-3 op de websites van pensioenfondsen in Nederland. PMT en PME scoren goed in het onderzoek. Uit het onderzoek blijkt dat het de enige fondsen zijn die een vorm van maatwerk bieden voor laag 2 en 3. PMT en PME hebben bij het inrichten van Pensioen 1-2-3 gebruik gemaakt van de methode en tools die Agile Business Consultants (ABC) hiervoor ontwikkeld heeft. 

 

Meer nieuws

Direct contact?

Léon van der Meer
+31 (0)23 547 61 67
Email ons via dit contactformulier